Die Voetslaner se Credo
Geen mens het die reg om dit wat die natuur bied, te geniet en te gebruik
tensy hy of sy bereid is om die verantwoordelikheid te aanvaar om ons natuurlike erfenis te beskerm en te bewaar.