Stappers Credo


Die Voetslaner se Credo
Geen mens het die reg om dit wat die natuur bied, te geniet en te gebruik tensy hy of sy bereid is om die verantwoordelikheid te aanvaar om ons natuurlike erfenis te beskerm en te bewaar.

 

Gedragskode